Din dröm

Hur är det nu?
Handen på hjärtat!

Har du en dröm om hur du vill att ditt liv ska se ut?
Har du en dröm om vad du vill jobba med?
Har du en dröm om var du vill bo, resmål o.s.v?

Om du nu har en stark dröm och en ännu starkare längtan efter en förändring, vad är det som håller dig tillbaka?

Nu kanske du svarar att du varken har tid eller pengar.

Men ärligt talat, är det så?
Är det hela sanningen?

Det kanske handlar om dåligt självförtroende, inte vara värd något bättre, en omgivning som inte stöttar, trygghet m.m?

Men tänk på, för att få till en positiv förändring så behövs det egentligen bara ett "jäklar anamma" och det första lilla steget.
Att med all styrka i kroppen ha tagit ut riktningen om vart du ska och inte låta dig påverkas av omgivningen som ofta försöker att hålla oss kvar i det "trygga."

För om du tänker efter.

När åren går och du har drömmen i ditt hjärta utan att ta fram den i ljuset och skrida till verket, hur känns det då?

Så var modig och ärlig mot dig själv.
Spotta i nävarna.

För du vet väl att-

"Vision utan handling är att dagdrömma. Handling utan vision är en mardröm."

- Japanskt Ordspråk

 


Tro på dig själv.

De sanningar vi lever efter, är det verkligen våra egna?

Eller är det genom den yttre världen vi "köper" att det är våra, och därför "tror" att vi tycker likadant?

Överallt runtomkring oss pratas och skrivs det om mord, våldtäkter, misshandel, katastrofer, ekonomin i gungning, fattigdom, inbördeskrig o.s.v.
Vi matas ständigt med allmer negativa händelser. Och i olika tv-program fokuseras det mer och mer på våld av olika slag.

Många av oss blir avtrubbade och drivs med i denna ström som bombarderar oss.

Vad händer om vi försöker stänga ute allting?
Lyssna inåt och stilla tankarna.
Komma åt den innersta kärnan eller det gudomliga.

Kan vi då höra vad den försöker att säga?

Säkert inte direkt. Det krävs träning till att komma åt det.

Vi är alla gudomliga varelser som tillsammans är medskapare av världen.

Så stig fram i din egen kraft, och hjälp till att skapa en värld där vi tillåter varandra att blomma ut till de magnifika varelser vi är ämnade att vara.

Någon måste börja- varför inte du?


Puscha andra?

Är du bra på att puscha och ge positiv feedback till andra?
Ge "goda" råd?
Råd om hur de bäst kan ta hand om sig själva, sin personliga utveckling, visa på möjligheter för framåtskridande o.s.v?

Är du lika bra på att puscha dig själv?
Att ta fram ditt eget bästa jag och låta dig skina?

Ofta är det mycket lättare att stå utanför och ge råd. Det krävs inte så stora krafttag av oss när vi fokuserar på vad och hur andra ska göra.

Då krävs det mycket mer av oss själva när vi ska få till en förändring.
Det behövs mod, insikt och "jäklar anamma".

Så sätt dig själv i förarsätet och fråga dig själv:
Vad vill jag?
Vad stoppar mig?
Vilka rädslor har jag?
Vad kan jag göra annorlunda?
Sluta med respektive börja med?
Kan jag frisätta tid för att komma närmre mina mål?
O.sv, o.s.v.

Skriv upp allt du kommer på.

Och på din resa mot nya insikter och mål, glöm inte bort att ha roligt!


RSS 2.0